Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svaneholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svaneholm 831 12,5% 24,1% 24,7% 38,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,2% 1,4%
Summa 831 12,5% 24,1% 24,7% 38,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,2% 1,4%

http://www.val.se