Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Annelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1782 17,4% 29,0% 26,6% 27,0% 8,6% 51,4% 48,6% 0,2% 0,8%
Summa 1782 17,4% 29,0% 26,6% 27,0% 8,6% 51,4% 48,6% 0,2% 0,8%

http://www.val.se