Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höglunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höglunda 1525 13,2% 25,4% 27,6% 33,8% 5,8% 50,4% 49,6% 0,3% 1,2%
Summa 1525 13,2% 25,4% 27,6% 33,8% 5,8% 50,4% 49,6% 0,3% 1,2%

http://www.val.se