Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trätälja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trätälja 1144 19,6% 24,1% 18,6% 37,7% 8,7% 46,0% 54,0%   1,7%
Summa 1144 19,6% 24,1% 18,6% 37,7% 8,7% 46,0% 54,0% 1,7%

http://www.val.se