Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tegnér

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tegnér 1775 15,7% 25,7% 22,2% 36,3% 7,8% 47,2% 52,8%   2,4%
Summa 1775 15,7% 25,7% 22,2% 36,3% 7,8% 47,2% 52,8% 2,4%

http://www.val.se