Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solberga Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solberga Arvika 1641 17,9% 18,4% 15,7% 48,1% 5,4% 42,2% 57,8% 0,1% 1,5%
Summa 1641 17,9% 18,4% 15,7% 48,1% 5,4% 42,2% 57,8% 0,1% 1,5%

http://www.val.se