Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Minneberg Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Minneberg Arvika 1211 27,1% 26,1% 19,3% 27,5% 9,1% 45,3% 54,7% 0,6% 1,6%
Summa 1211 27,1% 26,1% 19,3% 27,5% 9,1% 45,3% 54,7% 0,6% 1,6%

http://www.val.se