Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råda-Höje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råda-Höje 1458 11,6% 23,6% 29,7% 35,1% 5,6% 51,8% 48,2% 1,0% 1,6%
Summa 1458 11,6% 23,6% 29,7% 35,1% 5,6% 51,8% 48,2% 1,0% 1,6%

http://www.val.se