Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rämmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rämmen 885 11,9% 25,4% 25,0% 37,7% 5,8% 52,1% 47,9% 0,3% 1,2%
Summa 885 11,9% 25,4% 25,0% 37,7% 5,8% 52,1% 47,9% 0,3% 1,2%

http://www.val.se