Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nordmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nordmark 309 13,9% 28,8% 31,1% 26,2% 5,8% 53,7% 46,3% 2,6% 1,9%
Summa 309 13,9% 28,8% 31,1% 26,2% 5,8% 53,7% 46,3% 2,6% 1,9%

http://www.val.se