Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brattfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattfors 358 10,1% 27,9% 29,6% 32,4% 3,4% 53,1% 46,9% 1,4% 0,6%
Summa 358 10,1% 27,9% 29,6% 32,4% 3,4% 53,1% 46,9% 1,4% 0,6%

http://www.val.se