Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Persberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Persberg 337 8,9% 24,6% 30,3% 36,2% 4,7% 53,1% 46,9% 1,5% 1,8%
Summa 337 8,9% 24,6% 30,3% 36,2% 4,7% 53,1% 46,9% 1,5% 1,8%

http://www.val.se