Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Filipstads Västra-Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Filipstads Västra-Centrum 1198 21,1% 17,9% 18,2% 42,8% 8,5% 46,3% 53,7% 0,4% 0,7%
Summa 1198 21,1% 17,9% 18,2% 42,8% 8,5% 46,3% 53,7% 0,4% 0,7%

http://www.val.se