Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ölme

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ölme 1075 14,0% 32,2% 26,6% 27,2% 6,8% 51,9% 48,1% 0,5% 0,8%
Summa 1075 14,0% 32,2% 26,6% 27,2% 6,8% 51,9% 48,1% 0,5% 0,8%

http://www.val.se