Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strand-Ålkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strand-Ålkärr 1148 17,3% 30,6% 27,8% 24,3% 7,2% 49,4% 50,6% 0,2% 1,1%
Summa 1148 17,3% 30,6% 27,8% 24,3% 7,2% 49,4% 50,6% 0,2% 1,1%

http://www.val.se