Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Varnum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varnum 1542 11,6% 28,8% 29,8% 29,8% 6,1% 52,0% 48,0% 0,2% 1,9%
Summa 1542 11,6% 28,8% 29,8% 29,8% 6,1% 52,0% 48,0% 0,2% 1,9%

http://www.val.se