Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kurlanda-Skäringsbol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kurlanda-Skäringsbol 892 24,8% 32,1% 23,7% 19,5% 10,4% 52,0% 48,0%   1,5%
Summa 892 24,8% 32,1% 23,7% 19,5% 10,4% 52,0% 48,0% 1,5%

http://www.val.se