Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södermalm-Smedby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm-Smedby 1194 15,2% 29,3% 26,3% 29,2% 7,7% 49,6% 50,4% 0,2% 1,8%
Summa 1194 15,2% 29,3% 26,3% 29,2% 7,7% 49,6% 50,4% 0,2% 1,8%

http://www.val.se