Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenstaliden-Sandfallet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenstaliden-Sandfallet 1486 16,4% 27,5% 22,7% 33,5% 7,7% 48,7% 51,3% 0,5% 1,0%
Summa 1486 16,4% 27,5% 22,7% 33,5% 7,7% 48,7% 51,3% 0,5% 1,0%

http://www.val.se