Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Broängen-Stenfallet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Broängen-Stenfallet 1219 15,3% 24,8% 24,7% 35,2% 6,7% 49,5% 50,5% 0,2% 1,1%
Summa 1219 15,3% 24,8% 24,7% 35,2% 6,7% 49,5% 50,5% 0,2% 1,1%

http://www.val.se