Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Innerstaden 1467 20,5% 20,4% 18,1% 41,0% 7,8% 42,5% 57,5% 0,2% 3,9%
Summa 1467 20,5% 20,4% 18,1% 41,0% 7,8% 42,5% 57,5% 0,2% 3,9%

http://www.val.se