Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Våxnäs söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Våxnäs söder 1249 16,2% 25,0% 21,5% 37,4% 5,5% 44,8% 55,2%   1,5%
Summa 1249 16,2% 25,0% 21,5% 37,4% 5,5% 44,8% 55,2% 1,5%

http://www.val.se