Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grava

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grava 1201 14,2% 36,1% 26,6% 23,2% 7,0% 52,7% 47,3% 0,2% 1,8%
Summa 1201 14,2% 36,1% 26,6% 23,2% 7,0% 52,7% 47,3% 0,2% 1,8%

http://www.val.se