Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Soldattorpet-Älvåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Soldattorpet-Älvåker 1658 15,2% 41,3% 25,3% 18,2% 8,5% 49,1% 50,9% 0,2% 2,2%
Summa 1658 15,2% 41,3% 25,3% 18,2% 8,5% 49,1% 50,9% 0,2% 2,2%

http://www.val.se