Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skåre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skåre 1006 16,8% 38,6% 17,5% 27,1% 8,3% 47,6% 52,4% 0,1% 2,9%
Summa 1006 16,8% 38,6% 17,5% 27,1% 8,3% 47,6% 52,4% 0,1% 2,9%

http://www.val.se