Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyed 1618 15,1% 28,1% 31,3% 25,5% 6,8% 52,9% 47,1% 0,4% 1,9%
Summa 1618 15,1% 28,1% 31,3% 25,5% 6,8% 52,9% 47,1% 0,4% 1,9%

http://www.val.se