Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kronoparken centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoparken centrum 1166 63,0% 20,0% 7,9% 9,2% 26,5% 49,7% 50,3% 0,3% 2,7%
Summa 1166 63,0% 20,0% 7,9% 9,2% 26,5% 49,7% 50,3% 0,3% 2,7%

http://www.val.se