Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rud söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rud söder 1472 21,9% 21,3% 17,8% 39,1% 8,1% 44,2% 55,8%   2,6%
Summa 1472 21,9% 21,3% 17,8% 39,1% 8,1% 44,2% 55,8% 2,6%

http://www.val.se