Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Färjestad-Rud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färjestad-Rud 1031 11,5% 22,9% 22,1% 43,5% 5,2% 44,0% 56,0% 0,1% 1,1%
Summa 1031 11,5% 22,9% 22,1% 43,5% 5,2% 44,0% 56,0% 0,1% 1,1%

http://www.val.se