Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herrhagen 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Herrhagen 3 1632 39,5% 30,1% 16,7% 13,7% 10,2% 48,1% 51,9% 0,2% 2,1%
Summa 1632 39,5% 30,1% 16,7% 13,7% 10,2% 48,1% 51,9% 0,2% 2,1%

http://www.val.se