Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kvarnberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnberget 1383 24,0% 28,9% 22,0% 25,2% 8,2% 44,5% 55,5% 0,4% 3,1%
Summa 1383 24,0% 28,9% 22,0% 25,2% 8,2% 44,5% 55,5% 0,4% 3,1%

http://www.val.se