Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Marieberg-Sommaro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marieberg-Sommaro 1823 27,3% 29,7% 21,9% 21,1% 9,2% 45,8% 54,2% 0,2% 2,6%
Summa 1823 27,3% 29,7% 21,9% 21,1% 9,2% 45,8% 54,2% 0,2% 2,6%

http://www.val.se