Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Ämtervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Ämtervik 781 15,0% 30,3% 26,6% 28,0% 8,1% 51,6% 48,4% 0,5% 0,5%
Summa 781 15,0% 30,3% 26,6% 28,0% 8,1% 51,6% 48,4% 0,5% 0,5%

http://www.val.se