Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brobyäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brobyäng 1035 17,4% 27,8% 18,5% 36,3% 8,9% 43,6% 56,4% 0,4% 2,2%
Summa 1035 17,4% 27,8% 18,5% 36,3% 8,9% 43,6% 56,4% 0,4% 2,2%

http://www.val.se