Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gräsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsmark 999 14,1% 23,3% 28,7% 33,8% 7,4% 53,2% 46,8% 1,5% 2,8%
Summa 999 14,1% 23,3% 28,7% 33,8% 7,4% 53,2% 46,8% 1,5% 2,8%

http://www.val.se