Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stöpafors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stöpafors 571 12,3% 27,8% 28,5% 31,3% 5,8% 51,8% 48,2% 1,1% 1,2%
Summa 571 12,3% 27,8% 28,5% 31,3% 5,8% 51,8% 48,2% 1,1% 1,2%

http://www.val.se