Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rottneros

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rottneros 674 20,5% 30,0% 30,3% 19,3% 9,6% 53,4% 46,6% 0,1% 2,1%
Summa 674 20,5% 30,0% 30,3% 19,3% 9,6% 53,4% 46,6% 0,1% 2,1%

http://www.val.se