Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Borgeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Borgeby 1159 15,9% 28,8% 30,5% 24,8% 7,5% 53,8% 46,2% 0,7% 1,7%
Summa 1159 15,9% 28,8% 30,5% 24,8% 7,5% 53,8% 46,2% 0,7% 1,7%

http://www.val.se