Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Töcksfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Töcksfors 1610 17,7% 33,4% 21,1% 27,8% 7,3% 50,7% 49,3% 0,3% 3,9%
Summa 1610 17,7% 33,4% 21,1% 27,8% 7,3% 50,7% 49,3% 0,3% 3,9%

http://www.val.se