Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Årjäng V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Årjäng V 1239 16,0% 29,6% 25,7% 28,7% 6,8% 51,7% 48,3% 1,0% 2,6%
Summa 1239 16,0% 29,6% 25,7% 28,7% 6,8% 51,7% 48,3% 1,0% 2,6%

http://www.val.se