Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sillerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sillerud 810 13,8% 29,6% 24,8% 31,7% 7,7% 54,4% 45,6%   0,9%
Summa 810 13,8% 29,6% 24,8% 31,7% 7,7% 54,4% 45,6% 0,9%

http://www.val.se