Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Årjäng Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Årjäng Ö 868 18,7% 30,9% 23,8% 26,6% 9,0% 49,0% 51,0% 0,2% 1,8%
Summa 868 18,7% 30,9% 23,8% 26,6% 9,0% 49,0% 51,0% 0,2% 1,8%

http://www.val.se