Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Årjäng N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Årjäng N 1272 18,6% 24,1% 21,7% 35,5% 7,1% 47,1% 52,9% 0,2% 2,8%
Summa 1272 18,6% 24,1% 21,7% 35,5% 7,1% 47,1% 52,9% 0,2% 2,8%

http://www.val.se