Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slottsbron

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slottsbron 940 14,3% 30,7% 24,8% 30,2% 7,1% 52,1% 47,9% 0,1% 1,7%
Summa 940 14,3% 30,7% 24,8% 30,2% 7,1% 52,1% 47,9% 0,1% 1,7%

http://www.val.se