Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grums Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grums Centrala 1023 18,1% 29,4% 26,0% 26,5% 7,5% 49,1% 50,9% 0,1% 1,0%
Summa 1023 18,1% 29,4% 26,0% 26,5% 7,5% 49,1% 50,9% 0,1% 1,0%

http://www.val.se