Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grums Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grums Västra 1211 18,2% 23,9% 16,8% 41,0% 8,8% 48,2% 51,8%   1,2%
Summa 1211 18,2% 23,9% 16,8% 41,0% 8,8% 48,2% 51,8% 1,2%

http://www.val.se