Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dejefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dejefors 1466 18,9% 26,8% 24,9% 29,4% 9,3% 49,8% 50,2% 0,8% 1,4%
Summa 1466 18,9% 26,8% 24,9% 29,4% 9,3% 49,8% 50,2% 0,8% 1,4%

http://www.val.se