Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Munkfors Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Södra 470 16,0% 30,0% 29,8% 24,3% 6,8% 54,0% 46,0% 1,3% 1,3%
Summa 470 16,0% 30,0% 29,8% 24,3% 6,8% 54,0% 46,0% 1,3% 1,3%

http://www.val.se