Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallersrud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallersrud 1719 11,5% 41,7% 26,4% 20,4% 6,2% 51,7% 48,3% 0,2% 1,5%
Summa 1719 11,5% 41,7% 26,4% 20,4% 6,2% 51,7% 48,3% 0,2% 1,5%

http://www.val.se