Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hammar 1338 12,9% 43,2% 23,9% 20,0% 7,0% 50,6% 49,4% 0,2% 1,9%
Summa 1338 12,9% 43,2% 23,9% 20,0% 7,0% 50,6% 49,4% 0,2% 1,9%

http://www.val.se